Декларация за лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от Гуава България ООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Гуава България ООД.  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Гуава България ООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години. 

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Copyright © 2012-2024 couture.bg All Rights Reserved. | created by idwebbg.com | Презареди