Общи условия

Последващите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и правилата за използване на уебсайта  COUTURE.BG,

 

Дефиниции

Уебсайт - адрес, в интернет пространстовото COUTURE.BG, както и всички приложения, предоставящи на клиента достъп до каталога с предлагани артикули на указания адрес.

Продавач - фирма "Гуава България" ООД, с адрес на управление гр. София, ул. "Ловен парк" №3, вписано в търговския регистър на Република България с ЕИК 202137971.

Клиент - всяко лице, посетило уебсайта и/или възползвало се от Услугите или съдържанието му.

Купувач - всеки клиент на Уебсайта, навършил 18 години и предоставил адрес за доставка и плащане на територията на Република България.

Профил - стандартни потребителско име и парола, избрани от клиента и предоставящи му достъп до всички стоки и Услуги, предлагани в уебсайта, както и възможност за обмен на информация с Продавача.

Поръчка- заявка от Купувача за закупуване на предварително избрани от него стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. За избягване на всякакви съмнения - за поръчки се считат единствено заявките с предоставен адрес за доставка на територията на Република България.

Договор от разстояние - поръчка, отправена от Купувач към Продавач, за предлагани в Уебсайта стоки. За избягване на всякакви съмнения - отделните поръчки се третират като отделни договори.

Услуги - извършването на всякакви електронни услуги от страна на Уебсайта, за да се осигурят на Клиента възможност за комуникация с Продавача и/или покупки на предлаганите в каталога на Уебсайта стоки.

Електронен ваучер - произволна комбинация от букви, цифри и символи. Така създадената комбинация се изпраща от Продавача на Купувача, в случай, че последният реши да си закупи електронен ваучер. Електронният ваучер, предоставен на Клиента, е равен на стойността на заплатената от последния сума. Електронният ваучер може да се използва еднократно и в срок, не по-дълъг от 1 месец, считано от датата на издаването му. При използването на Електронен ваучер, от сумата на Поръчката се приспада вече заплатеният ваучер.

Промо-код - произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на Клиента да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на Поръчката. Промо-кодовете се предоставят от Продавача на Клиента, чрез e-mail, на посочения от последния адрес с валидност от един календарен месец.

Безплатна доставка - В случай на поръчка на стойност по-голяма от 99,00 /деветдесет и девет/ лева, транспортните разходи по поръчката са за сметка на Продавача. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма, до посочен от Купувача адрес.

Платена доставка- В случай на поръчка на стойност под 99,00 /деветдесет и девет/ лева, Купувачът заплаща транспорта на поръчани стоки и услуги. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма, до посочен от Купувача адрес. За избягване на всякакви съмнения, разходите за Доставка са с фиксирана стойност 5.00 лв. /пет лева/ с включен ДДС, независимо от обема и/или килограмите на пратката.

Куриер -поръчките, реализирани през Уебсайта, се доставят чрез куриерска фирма "Спиди" АД.

Получаване на поръчка – датата, на която е извършена доставката на посочения от Клиента адрес.

Кошница- виртуален списък, съставен от избраните за закупуване от Клиента стоки.

Крайна цена- всички разходи, направени от Купучава по закупуването на стоката, включително цената на Доставката. За избягване на всякакви съмнения - в случаите, когато Клиентът ползва безплатна Доставка, същата не бива калкулираната и се поема от Продавача, съгласно настоящите ОУ.

Виртуален ПОС терминал - внедрена в Уебсайта система за разплащане чрез дебитни и кредитни карти. Информацията, която се използва за плащането през ПОС терминала се обработва единствено от банката.

Easy Pay - клиента може да избере и плащане на каса на EasyPay, което се осъществява чрез специално генериран код от сайта COUTURE.BG при завършване на поръчката.

 

Общи положения

С настоящите ОУ Продавачът, в лицето на фирма "Гуава България" ООД, декларира, че е регистриран като администратор на лични данни. 

Достъпът  до  ограничените части на Уебсайта, става активен след регистрация или влизане в Профил. Регистрацията протича, чрез попълване от Клиента на стандартен формуляр, публикуван в Уебсайта.

Достъпът до Уебсайта може да бъде блокиран едностранно и без предупреждение, в случай, че се установи, че Клиентът злоупотребява със съдържанието и/или предоставените в Уебсайта стоки и Услуги.

При извършване на регистрация, както и при потвърждаване на всяка направена Поръчка, Купувачът потвърждава, че се е запознал с и приема настоящите Общи Условия.

Всички цени в каталога на Уебсайта са в български лева, за един брой/чифт от всеки изложен артикул с включен ДДС.

Продавачът полага усилия да поддържа актуална ценова листа, като запазва правото си да поднови или прекрати предоставени към даден момент допълнителни отстъпки /промо-кодове и игри/, по което и да е било време, без да е необходимо да уведомява Клиента за всяка промяна. За избягване на всякакви съмнения - при поръчка, направена в момент на активна промоция, Продавачът се задължава да изпрати на Купувача закупената стока, в съответствие с активната по време на Поръчката промоция. Продавачътсе задължава да изпълни поръчката на обявената цена, в момента на осъществяването ѝ, ако бъде потвърдена наличността на артикула.

COUTURE.BG полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, COUTURE.BG уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавачът по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които COUTURE.BG предварително се извинява на своите Клиенти.

Продавачът си запазва правото да коригира и актуализира настоящите Общи условия (ОУ) едностранно и без предварително да уведомява Клиента за промените. За избягване на всякакви съмнения - с потвърждението на всяка Поръчка, Купувачът декларира, че се е запознал и приема публикуваните в Уебсайта, към датата на Поръчката, Общи условия.

Уебсайтът използва официално предоставени от производителя данни за цветовата гама на предложените в каталога стоки. Клиентът се съгласява, че разлики в цветовете между доставената и поръчаната стока са допустими, предвид факта, че цветовете, които се виждат на снимките, са зависими от компютърната конфирурация на Клиента, както и от зрителните му възприятия.

Уебсайтът приема поръчки единствено при предоставен от Клиента валиден адрес за доставка на територията на Република България.

 

Поверителност

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на COUTURE.BG, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели от COUTURE.BG: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на  COUTURE.BG неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. COUTURE.BG няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на COUTURE.BG (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват COUTURE.BG или трети лица, които са куриери, партньори на COUTURE.BG.

 

Поръчка на артикули

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Поръчката на стоки от каталога е възможно да бъде направена избирайки опцията за посещение на Уебсайта като "гост" или регистиран потребител.

При поръчването на стоки, изложени в каталога на Уебсайта, Клиентът се съгласява с ОУ за използване.

Потвърждението на Поръчки се извършва чрез получаване от страна на Клиента на автоматичен имейл, посочен от последния във формуляра за регистрация, с номер на поръчката.

Веднъж влязъл в Профила си, Клиентът може да направи своята поръчка на една или повече стоки, чрез избор на цвят, размер и количество, на всяка от стоките, изложени в каталога.  След като всички описани опции са попълнени, Клиентът добавя стоките в  Кошницата, чрез натискане на бутон "Добави в кошницата". След като всички желани артикули са добавени в Кошницата, Клиентът трябва да извърши плащане чрез своята дебитна/ кредитна карта или да избере вариант за  плащане на каса на EasyPay, което се осъществява чрез специално генериран код от сайта COUTURE.BG при завършване на поръчката.

При наложили се промени в ценоразписа на предлаганите стоки, Продавачът запазва правото си да анулира направените поръчки, като се задължава да уведоми Клиента за промяната и за актуалната цена на поръчания от него артикул.

Въпреки положените от екипа на Уебсайта усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай, че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. При тези обстоятелства, Купувачът може да избере една от следните опции :

            - отпадане на стоката с недостатъчна наличност от поръчката и потвърждение (в срок не по- дълъг от 10 календарни дни) за доставка на останалите в поръчката стоки.

            - анулиране на поръчката и възстановяване на сумата обратно по използваната банкова карта или по банква сметка на клиента, когато плащането е извършено на каса на EasyPay.

Клиентът се съгласява, че запазването на електронния адрес на даден артикул в Уебсайта и/или запазването му в категория "Любими", не гарантира наличността на съответния артикул, нито периода на предлагане на артикула в каталога на Уебсайта. Във връзка с предходното, Клиентът се съгласява, че запазените по описания начин артикули ще бъдат сваляни от каталога на Уебсайта, като статуса на такива стоки бива променен на "Неактивен".

В случай, че Клиент поръча артикул, чийто статус е "Неактивен", Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, Продавачът се задължава да уведоми Клиента,чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес, посочен от последния във формуляра за регистрация.

Всяка, направена през Уебсайта поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения - Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.

 

Доставки

Стоките, закупени през Уебсайта, се доставят на Купувача чрез куриерска фирма "Спиди" АД.

Стоките се изпращат към Купувача едва след като Продавачът е получил потвърждение за направената поръчка и плащане. След получаване на потвърждението от страна на Купувача, Поръчката се доставя както следва:

            - За поръчки, направени извън периоди на активно намаление -  до 3 /три/ работни дни;
            - За поръчки, направени по време на активно намаление - до 5 /пет/ работни дни.

Предлаганите начини на доставка са следните :

            - Доставка до офис на куриерската фирма;
            - Доставка до адрес, посочен от Клиента.

За поръчки, на стойност по-малка от 99,00 лв. /деветдесет и девет лева/, Клиентът ползва опцията Платена Доставка в размер на 5,00 лв с ДДС.

За поръчки, на стойност по-голяма от 99,00 лв. /деветдесет и девет лева/, Клиентът ползва опцията Безплатна Доставка.

Поръчки, изпратени до офис, ще бъдат задържани в офиса на куриера, не по-дълго от 10 /десет/ дни. След изтичане на този срок, Продавачът има правото да анулира Поръчката, без да уведомява изрично Клиента.

За Поръчки направени до адрес, Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на Поръчката. В случай, че Клиентът не е намерен на посочения адрес, Продавачът запазва правото си да анулира Поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса, не по-дълго от 10 /десет/ дни, след което Поръчката се счита за анулирана, а стоката се връща на Продавача.

 

Плащания

Поръчаните чрез Уебсайта стоки, могат да бъдат заплатени  с дебитна/кредитна карта на витуралния ПОС терминал на Уебсайта или чрез плащане на каса на EasyPay, което се осъществява чрез специално генериран код от сайта COUTURE.BG при завършване на поръчката. За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента - Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал;

Copyright © 2012-2024 couture.bg All Rights Reserved. | created by idwebbg.com | Презареди